Hvorfor et Multihus i Hjortshøj?

Tanker, argumenter og inspiration fra initiativgruppens mange møder


- Idræts- og kulturfaciliteter i fritidssammenhæng

- Motorik for 0-100 årige: Dagpleje, skolebørn, forældre, ældre på lokalcenter

- Små rum til pauser og mindre grupper

- Virupskolens behov for lokaler ift. Skolereformen

- Buskørsel til Hårup undgås

- Store rum til at samle mange

- RULL-midler til skolen – hvorfor ikke i et Multihus?

- Diverse lokale institutioners behov for et aktivitetssted

- Rum til mindre, alternative idrætsgrene samt kulturelle formål

- Ungdomsklub mangler aktivitetsrum

- Undgå at folk flytter fra byen pga. manglende tilbud

- Bæredygtigt byggeri (drage erfaringer fra AiH, inddrage socialøkonomiske interesser)

- Huse vil stige i værdi i Hjortshøj, når der er et Multihus

- Integrere erhvervsliv ved drift, for at implementere forskning og innovation

- Bæredygtigt byggeri (holde driftomkostninger lave)

- Booking a la DGI-huset eller kombi-bibliotek